Dopłaty do transportu

Regulamin dofinansowania przyjazdu zorganizowanej grupy na
XIII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2023.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOJAZDU NA TSW 2023 (PDF)

 

Organizator Targów TSW 2023 - Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. - przyznaje dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy osób według następujących zasad:

I.Dopłata do autobusu
Minimalna liczba osób w autokarze: 25
Dopłaty przyznajemy do każdego zgłoszonego autokaru, a jej wysokość uzależniona jest od miejsca wyjazdu (odległości w km od miejsca targów), podanego na zgłoszeniu. Dopłata dotyczy grup zorganizowanych na terenie Polski.
Wysokość dopłaty: 1 zł netto (+ VAT) za 1 km przejazdu (liczony w obie strony). Liczy się tzw. odległość drogowa, obliczana według kalkulatora odległości dostępnego na stronie www.odleglosci.info.

II.Dopłata do busa
Minimalna liczba osób w busie: 6.
Dopłaty przyznajemy do każdego zgłoszonego busa, a jej wysokość uzależniona jest od miejsca wyjazdu (odległości w km od miejsca targów). Dopłata dotyczy grup zorganizowanych na terenie Polski.
Wysokość dopłaty: 0,50 zł netto (+ VAT) za 1 km (liczony w obie strony). Liczy się tzw. odległość drogowa, obliczana według kalkulatora odległości dostępnego na stronie www.odleglosci.info.

Parking dla autobusów i busów jest bezpłatny.

Organizatorem przyjazdu grupowego może być: ośrodek doradztwa rolniczego, gmina, izba rolnicza, kolko rolnicze, sołectwo, sklep ogrodniczy, grupa producencka.
Aby uzyskać dofinansowanie należy zarejestrować grupę do dnia 13 stycznia 2023, wypełniając FORMULARZ ZGLOSZENIOWY.
Po jego wypełnieniu otrzymujecie Państwo od nas potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz formularz do wypełnienia danymi o uczestnikach wyjazdu (imię, nazwisko, telefon).

Zasady postępowania po przyjeździe na targi:
Prosimy o zgłoszenie się do Biura Press Room z wypełnioną listą uczestników wyjazdu oraz z fakturą VAT lub rachunkiem wystawionym na (termin płatności 14 dni):
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7
02-316 Warszawa
NIP 118-00-09-226

Warunki przyznania dopłaty:
czytelnie wypełniona lista uczestników dostarczona do Biura Targowego w dniu przyjazdu
dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku w dniu przyjazdu lub przeslanie go pocztą na adres organizatora w ciągu 14 dni od daty Targów.
Tytuł faktury: Należność za transport na TSW 2023.
Nieprawidłowo wystawione faktury lub rachunki  nie będą przyjmowane lub odsyłane.
Przeslanie faktury po terminie jej dostarczenia nie gwarantuje otrzymania dopłaty.
Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy organizatora wyjazdu wskazany na fakturze VAT lub rachunku. Jeśli organizator wyjazdu nie ma możliwości wystawienia faktury VAT/rachunku, dopłata może być przekazana na rachunek bankowy przewoźnika na podstawie faktury VAT lub rachunku przez niego wystawionego.

Wszelkich informacji na temat dofinansowania dojazdu grup zorganizowanych udziela Pani:

Ewelina Chyżewska

e-mail: e.chyzewska@oikos.net.pl
tel. +48 22 822 03 34
tel. kom. + 48 510 852 263