INFORMATOR DLA FIRM MONTAŻOWYCH
 1. Wszystkie osoby, które będą zajmowały się przygotowaniem/budową stoiska w dni montażu i demontażu  muszą  być zarejestrowane online przez Wystawcę. Osoby przebywające na terenie targów są zobowiązane posiadać identyfikatory. Imienne identyfikatory należy okazać do kontroli przy wejściu na halę targową oraz wyjściu. Można również zarejestrować się w Recepcji w dniu montażu.
 2. Przy zabudowie indywidualnej należy
  • dostarczyć Organizatorowi projekt zabudowy stoiska na adres: tsw@tsw.pl do 30 grudnia 2022 r. Przedłożony projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z regulaminami obowiązującymi w Targi Kielce.
  • uzyskać akceptację Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości)
  • uzyskać od Organizatora pisemną zgodę na realizację zabudowy,
  • estetycznie wykończyć tylne ściany zabudowy stoiska w kolorze białym na całej ich powierzchni, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom.
 3. Zalecamy zastosowanie  odpowiednich taśm montażowych do wykładzin, umożliwiających ich bezproblemowe odklejenie z posadzki hali. W przeciwnym wypadku Wystawca zostanie obciążony kosztami ich usunięcia w kwocie 32 PLN netto + VAT za każdy metr bieżący pozostawionej taśmy.
 4. Wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego musi umożliwiać dostęp do wszystkich urządzeń użytku technicznego (hydranty, czujki i przyciski p. poż., rozdzielnie elektryczne, kanały techniczne, w których umieszczone są przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, sprężonego powietrza,  zawory wodne i sprężonego powietrza itp.).
 5. W przypadku utrudniania dostępu do urządzeń użytku technicznego nastąpi demontaż stoiska na koszt Wystawcy w zakresie umożliwiającym dostęp do tych urządzeń.
 6. Firmy, które chciałyby skorzystać z usług spedycyjnych, załadunku i rozładunku za pomocą wózka podnośnikowego powinny skontaktować się z firmą Netlog Polska Sp. z o.o.: Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274, e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl.
 7. Parking jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu.

 

Pojazdy mogą pozostać na parkingu nocą; koszt parkingu według stawek parkingowych Targi Kielce.

Terminarz
Montaż
16.01.2023 dodatkowy, płatny dzień montażu w godz. 9:00 – 22:00
17.01.2023 bezpłatny dzień montażu w godz. 8:00- 22:00 (elementy wielkogabarytowe do godziny 18:00) jest bezpłatnym dniem przeznaczonym na budowę stoisk.
Koszt wcześniejszego montażu wynosi: 800 zł/dzień + VAT. Opłata ta musi zostać uregulowana przed przyjazdem ekipy montażowej na teren targów.

Demontaż
19.01.2023 bezpośrednio  po zakończeniu targów  w godz. 16:00-22:00. W przypadku konieczności przedłużenia demontażu po godz. 22:00, będzie pobierana opłata w wysokości 300 zł/h + VAT, jednak nie dłużej niż do godz. 24:00.