Konferencja Polskie jabłka wobec wyzwań globalnego rynku

Konferencja Polskie jabłka wobec wyzwań globalnego rynku

28 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja sadownicza „Polskie jabłka wobec wyzwań globalnego rynku. Szanse i aktualne zagrożenia“, poświęcona zagadnieniom związanym z eksportem polskich jabłek. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wzięli w niej udział naukowcy, przedstawiciele administracji państwowej, handlowcy oraz członkowie zarządów grup producentów jabłek.

Inicjatorem i organizatorem konferencji było wydawnictwo Oikos, operator Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW wraz z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw, Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych, Związkiem Sadowników RP oraz Forum Ogrodniczo-Przetwórczym.

Wśród poruszanych tematów znalazły się najistotniejsze kwestie związane z poprawą jakości jabłek deserowych, koncentracją podaży, szukaniem nowych rynków zbytu, zwłaszcza w obliczu ryzyka znacznego ograniczenia eksportu owoców na Wschód oraz koniecznością szukania nowych destynacji.

Szanse i zagrożenia

Jak podkreślał jeden z prelegentów - prof. dr hab. Eberhard Makosz - w Polsce zbyt wielu producentów zajmuje się eksportem jabłek. Konieczna jest koncentracja podaży, np. ograniczenie do 5–6 dużych jednostek handlowych, które byłyby w stanie wyeksportować około 70% wszystkich jabłek. Wskazany jest wzrost liczby producentów jabłek w organizacjach zajmujących się eksportem jabłek oraz ścisła współpraca między producentami i eksporterami, instytucjami i firmami związanymi z produkcją i eksportem. Innym ważnym czynnikiem proeksportowym jest promocja naszych jabłek za granicą, prowadzona np. przez polskie placówki zagraniczne. Potrzebne jest wsparcie podmiotów eksportujących jabłka przez nasz rząd, np. dofinansowanie dużych jednostek handlowych, eksportujących jabłka. Ważne będzie utrzymanie dobrych stosunków gospodarczych i politycznych z rządami krajów, do których już eksportujemy lub będziemy eksportować jabłka.

O mechanizmach wsparcia promocji polskich jabłek za granicą mówił z-ca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Dariusz Goszczyński. Dyr. Agnieszka Rembisz z Agencji Rynku Rolnego zreferowała branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych oraz pozostałe działania promocyjne realizowane przez ARR.

Na pytanie czy kraje Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki mogą stać się nowym kierunkiem eksportu polskich jabłek starał się odpowiedzieć Adam Paradowski z firmy AgroFresh. Prezentacja przygotowana została dzięki uprzejmości firmy Promar i Johna Giles’a.

Jak podsumował w swoim wystąpieniu prof. Franciszek Adamicki wydaje się, że obecnie, przy wzrastającej produkcji jabłek i wysokich kosztach eksportu do pozaeuropejskich destynacji, jak również nieprzewidywalnością kierunku wschodniego, koniecznością chwili jest dalsze zwiększenie udziału w produkcji jabłek deserowych najwyższej jakości z przeznaczeniem na rynek UE i Polski. Tylko w ten sposób ograniczymy zwiększający się import, prowadzony bezpośrednio przez sieci, jabłek deserowych z UE, co pozwoli nam zachować, czy wręcz dalej rozwijać produkcję jabłek w Polsce.

Konferencję zakończyła godzinna dyskusja z udziałem przedstawicieli grup producentów owoców, w której udział wzięli Roman Jagieliński (ROJA), Zbigniew Chołyk (Stryjno-Sad), Hubert Woźniak (RAJPOL), Michał Lachowicz (La-Sad) i Roman Cybulski (Jabłuszko).

Głównymi sponsorami konferencji były firmy: Bayer CropScience Polska, Timac Agro Polska, AMG importer Landini oraz Weidemann.

Patronat medialny miała TVP1, portal sadowniczy e-sadownictwo.pl, czasopisma Sad Nowoczesny, Owoce Warzywa Kwiaty oraz kwartalnik Technika Sadownicza i Warzywnicza.

Anna Kurek

Materiały prasowe organizatora