Nagroda im. prof. Szczepana A. Pieniążka TSW 2022

Kapituła Nagrody obradowała w składzie:

1. Dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO,
2. Dr hab. inż. Adam Ekielski,
3. Dr hab. Grzegorz Doruchowski,
4. Dr Witold Boguta,
5. Adam Fura,
6. Mariusz Podymniak,
7. Jacek Kłudka.

W VII edycji z powodu sytuacji epidemiologicznej postanowiono przeprowadzić wybór laureatów nagrody za pośrednictwem głosowania zdalnego (głosowanie via e-mail).  
Do Kapituły Nagrody w VII edycji w roku 2022 wpłynęło 21 zgłoszeń opisanych w załączniku do protokołu.  
Kapituły zapoznała się ze wszystkimi nadesłanymi zgłoszeniami i oceniła pod względem ich innowacyjności i przydatności dla ogrodnictwa.

Kapituła postanowiła przyznać nagrodę: 
- firmie Królik Maszyny Sadownicze za Królik bin handling,
- firmie Fertico Sp. z o.o Instytut Agronomiczny Fertico za DNAexpress,
- firmie Timac Agro Polska Sp. z o.o. za gamę biostymulatorów i nawozów płynnych DNA Performance Kaoris, Genaktis, Irys, Seactiv i Astelis.

Kapituła postanowiła także przyznać trzy wyróżnienia:
-  firmie Nexbio Sp. z o.o. za usługę Analiza Patogenów roślin,
-  firmie Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. za Urządzenie Moleaer, 
-  firmie Osmia Future Sp. z o.o.  za Aplikację mobilną BeeGrow.

Przewodniczący posiedzenia Kapituły
Jacek Kłudka