Usługi spedycyjne

Podczas TSW 2025 na terenie Targi Kielce usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska Sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Targi Kielce.

Cennik usług spedycyjnych dostępny jest w firmie Netlog Polska Sp. z o.o..

Kontakt w sprawie usług spedycyjnych:

Michał Tyka
tel. +48 504 419 024 
e-mail: michal.tyka@netlog.org.pl

Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska Sp. z o.o.