Nagrody im. prof. Pieniążka

Z przyjemnością informujemy, że podczas TSW 2021 po raz ósmy zostaną przyznane Nagrody im. Prof. Szczepana A. Pieniążka. Jury konkursu nagrodzi najbardziej innowacyjne i korzystne dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa produkty, zgłoszone przez Wystawców i Podwystawców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 marca 2021 roku do godziny 10.00.

Bezpośrednim celem konkursu jest promocja i nagrodzenie produktów/maszyn/usług przeznaczonych do produkcji sadowniczej lub warzywniczej, cechujących się innowacyjnością, przyjaznych dla środowiska naturalnego i wydatnie wspierających produkcję ogrodniczą, usprawniających pracę, wpływających na poprawę wyników ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego.

Formularze zgłoszeniowe:

Konkurs, zgodnie z założeniem organizatorów, ma promować produkty, które wnoszą istotny wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa.

W konkursie zostaną przyznane trzy Nagrody im. Profesora Szczepana A. Pieniążka:

Nagrodzona firma otrzyma:

 • statuetkę – wizerunek Nagrody im. Profesora Szczepana A. Pieniążka
 • nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł
 • prawo do wykorzystywania wizerunku nagrody przez okres jednego roku na wszelkich polach marketingowych
 • możliwość wygłoszenia 5-minutowej prezentacji podczas gali wręczenia nagród

Organizator konkursu powołuje „Kapitułę konkursu im. prof. Szczepana A. Pieniążka” w skład której wchodzą:

 1. prof. dr hab. Dorota Konopacka, (dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 2. dr inż. Grzegorz Doruchowski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 3. dr inż. Adam Ekielski (SGGW Wydział Inżynierii Produkcji),
 4. Witold Boguta (prezes KZGPOiW)
 5. Adam Fura (doradca sadowniczy - Czysty Owoc)
 6. Mariusz Podymniak (Hortus Media Sp. z o.o.)
 7. Jacek Kłudka (prezes Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o.)

Spośród wymienionych osób członkowie wyłonią Przewodniczącego Kapituły Konkursu.