Ważne terminy

WAŻNE TERMINY

 


 

Prosimy o pamiętanie poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Internetowego Katalogu Wystawców - do 30 listopada 2019 r.
  • zgłoszenie Podwystawcy - do 30 listopada 2019 r.
  • wniesienie wszystkich należnych opłat - do 9 listopada 2019 r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora plany zabudowy stoiska do akceptacji - do 30 października 2019 r.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m - do 30 października 2019 r.
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska - do 30 października 2019 r.

 

MONTAŻ STOISK

 


 

Montaż stoisk odbywać się będzie 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 22.00, przy czym elementy wielkogabarytowe tylko do godziny 18.00. Pojazdy wprowadzane do hal muszą mieć opróżnione zbiorniki paliwa/ropy do poziomu rezerwy. Będzie to sprawdzane przez odpowiednie służby.
Demontaż stoiska, eksponatów i wyposażenia można będzie rozpocząć dopiero po zakończeniu TSW 2020 – 16 stycznia od godziny 16.00. Demontaż prosimy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 16 stycznia 2020.

 

PARKING

 


 

Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe w trakcie trwania Targów, tj. 15-16 stycznia 2020 r.

Kontakt ws. parkingu:
Borys Czajkowski
PTAK WARSAW EXPO
Tel.: +48 690 183 406