Zabudowa stoisk

Partnerzy


Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
tel. +48 728 408 541
http://www.psp.com.pl

Osoby do kontaktu:

Sławomir Czapczyński
e-mail: sczapczynski@psp.com.pl
tel.:  +48 602 611 359  

Tomasz Gójski
e-mail: tgojski@psp.com.pl
tel.: +48 604 114 680

Łukasz Dybalski - projektant
e-mail: ldybalski@psp.com.pl
tel.: +48 664 067 548
PTAK WARSAW EXPO
Al. Katowicka 62
05-830 Nadarzyn, Polska
tel.: +48 572 327 008
http://www.warsawexpo.eu

 

Montaż


MONTAŻ stoisk odbywa się w dniu 14 stycznia 2020 w godzinach od 14.00 do 22.00(elementy wielkogabarytowe - tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dodatkowy dzień montażu w dn. 13 stycznia 2020 r. jest możliwy za  zgodą Organizatora i opłatą w wysokości 500 zł netto. Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres tsw@tsw.com.pl do dnia 15 grudnia 2019. Pojazdy wprowadzane do hal muszą mieć opróżnione zbiorniki paliwa do poziomu rezerwy oraz zdemontowane butle gazowe. Będzie to sprawdzane przez odpowiednie służby. Wystawcy, którzy zamówili stoiska standardowe, będą mogli je odebrać w dniu 14 stycznia 2020 od godz. 14.00.

 

Demontaż


DEMONTAŻ stoiska, eksponatów i wyposażenia można będzie rozpocząć dopiero po zakończeniu TSW 2020 – 16 stycznia od godziny 16.00. Demontaż prosimy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 16 stycznia 2020. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania zamówionej  powierzchni stoiska. Prosimy pamiętać o usunięciu taśm na powierzchni wystawienniczej. Opłata  za pozostawienie taśmy wynosi 30 zł netto za mb.

 

Usługi spedycyjne


Podczas TSW 2020 na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma netlog Polska Sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo.

Cennik usług spedycyjnych dostępny jest w biurze Organizatora oraz w firmie netlog Polska:
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274 e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl

 

Parking


Parking dla wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy.

Kontakt ws. parkingu:
Borys Czajkowski
PTAK WARSAW EXPO
Tel.: +48 690 183 406